Patience lo preferred possessed


KOMENDA GŁÓWNA

Komendant Główny: bryg. Krzysztof Wojewódzki

Szef Sztabu: bryg. Paweł Baca

Szef Wydziału Szkoleń: bryg. Robert Edelwajn

Szef wydziału Organizacyjnego: bryg. Daniel Woś

Główny Kwatermistrz: por. Anna Krakowiak

Szef Wydziału Operacyjnego: insp. Ireneusz Jastrzębski

Szef BIP: st. insp. Krzysztof Grabiec

Naczelna Rada Strzelecka

st.insp. Juliusz Wilczewski
st. Insp. Józef Sidoruk
insp. Mirosław Zganiacz
mł. insp. Łukasz Kołcz
por. Jacek Bilski
insp. Stanisław Dębski
ppor. Piotr Pik
ppor. Wacław Borowy
por. Michał Malinowski
st. Marcin Żurek